Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Ивайло Секулички

Branch Manager and Director of Business Intelligence, FXCM

Ивайло Секулички е досегашният директор на клон на международна компания във FinTech индустрията, който успешно разрасти фирмата през последните 11 години от еднолично предприятие до близо 300 служители, фокусирайки се върху хората и културата в компанията. Също така, в ролята си на Business Intelligence Директор в същата компания, Ивайло използва данните за оптимизиране на бизнес процесите и автоматизиране на операциите в цялата организация.