Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Кирил Илиев

GDN EE Real Estate Lead, DXC Technology

Кирил е финансист по образование, но проявява сериозен интерес към техниката и технологиите. 
Започва работа в областта на недвижимите имоти през 2006 година, като преминава през множество различни поприща. Участва в създаването на първото и единствено списание за фасилити мениджмънт в България – списание Фасилитис през 2007-а година, където е отговорен редактор. Участва дейно в учредяването на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), с няколко мандата в управителния съвет. Участва в експертен съвет при превода и приемането на Европейските стандарти за фасилити мениджмънт от Българския институт по стандартизация (БИС). 
Работил е като пропърти мениджър за австрийски институционален инвеститор в имоти CA Immo. Управител е на българския клон на Key Facilities Management (най-старата фасилити мениджмънт компания във Великобритания). С KeyFM е работил по международен проект за унификация на фасилити мениджмънта за една от водещите световни фармацевтични компании, където отговаря за 9 държави на два континента.
Бил е управител на Гео Фасилитис, част от групата Геотехмин, един от най-големите работодатели в страната, където отговаря за поддръжката на имотите в групата.
Присъединява се към DXC преди 5 години, като в последната година отново се занимава с имоти, в частност България и Словакия.