Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Антон Антонов

управител, 3Arch Design

Антон е един от основателите на 3Arch Design. Той завършва Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия в град София през 2013г. с магистърска степен в специалност Архитектура. 

Десетгодишният опит в сферата на архитектурата и интериорния дизайн го изгражда като профисоналист в проектирането на разнообразни по мащаб проекти и управлението на различни по големина екипи. Той е всеотдаен към професията и колегите си и подхожда с изключителна прецизност към всяко предизвикателсто. 

За Антон разликата между добрия и лошия дизайн е в перфектния детайл и следва тази максима във всеки аспект на проектирането.‘