Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Росен Тенев

MRICS, регионален мениджър за България, Prodea Investments, Telus Tower