Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Емил Кръстев

заместник управител, EOS Matrix България

    Емил Кръстев има 21 години опит на ръководни позиции в сектора на финансовите услуги - банкова дейност, управление на активи, недвижими имоти и други. Сред основните  му умения и отговорности са успешно управление на портфейли и проекти, както и развитие на бизнес процеси в сферата на управление на вземания.