Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Иван Граматиков

мениджър Управление на активи, Видеолукс Холдинг

Иван Граматиков, Мениджър „Управление на активи“ във Видеолукс Холдинг - собственик на веригите Technopolis и Praktiker. 
В над 16-годишния си професионален опит в сферата на недвижимите имоти e заемал редица ръководни постове. Към днешна дата Иван Граматиков е отговорен за цялостното развитие на ритейл парковете под бранда HOLIDAY PARK, което е резултат от цялостния му опит, свързан с процеса на планирането, изграждането и управлението на многобройни проекти в сферата на търговските площи.