Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Инж. Пламен Андреев

управител, Планекс Инвест

Роден през 1958 г в гр. Варна. Строителен инженер. През 1990 г основава „Планекс“ – строително-инвестиционна компания, която оперира основно във Варна, Черноморския регион и София. От 2019 г е мажоритарен собственик на групата „Планекс концепт“, част от която е и „Планекс Инвест“ ООД.