Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Георги Ранчев

управител, Лозен Тех Парк

Георги Ранчев е управител на „Линднер Имобилиен Мениджмънт” ЕООД, „Резиденшъл Парк София” ЕООД и „Резиденшъл Парк Лозен“ ЕООД от есента на 2007 г., а Председател на Съвета на директорите на „Резиденшъл Парк София Фасилити Мениджмънт” АД от лятото на 2009 г. Също така управител на „Линднер Фасилити Мениджмънт“ ЕООД от 2022г., както и на новосъздадените през 2023г. - „Лозен Тех Парк“ ЕООД и „Кампус Лозен Парк“ ЕООД.  От лятото на 2009 г. е Доктор по икономика и преподавател в УНСС, а през 2022г. придобива академичната длъжност “доцент”. Специализирал е в Университета в Оксфорд и Удроу Уилсън Център във Вашингтон, САЩ.