Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Христо Андонов

управляващ директор, Авалант

С повече от 13 години опит, натрупан в консултиране на комплексни офис трансакции и реализиране на знакови офис сгради в София, Христо е един от водещите експерти на пазара на корпоративни имоти в България. Аналитичният му подход печели доверието на ползватели и инвеститори за над 130 проектa с общ обем надхвърлящ 155,000 кв. м.