Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Димитър Иванов

съосновател и управляващ партньор, Авалант

Съосновател и управляващ партьор в Авалант, Димитър Иванов е сред водещите консултанти на пазара на офис площи в България. През последните 10 години е ръководил над 110 проекта с общ обем надвишаващ 130,000 кв. Консултира едни от най-големите местни и международни офис ползватели в проектите им за релокация, консолидация на офис площи, оптимизация на разходите, подновяване и разрастване на портфолиото и др.

Димитър е сертифициран член на Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS).