Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Красимир Петров

мениджър , MyFlex Coworking

Красимир Петров се присъединява към Фортън през 2008г. с отговорности за привличане на нови клиенти за пропърти мениджмънт звеното на компанията, бизнес дивелопмънт и разработване на нови услуги и продукти, консултиране и структуриране на проекти.
 
Ключови клиенти: 
Litex Commerce, Bulgarian Land Development, Miller Developments, Bulgarian Telecommunications Company, UniCredit Bulbank, Raiffeisenbank, European Convergence Development Company.
 
Образование:
•    Бакалавърска степен по Бизнес администрация от Американския Университет в България