Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Георги Киров

партньор и директор „Инвестиционни консултантски услуги“, Colliers International

Георги Киров е Партньол и Директор Инвестиционни консултантски услуги в Colliers International. Започва като консултант в отдел Бизнес (офис) площи през 2002 г. Скоро след това участва в създаването на отделът за Инвестиционни Корпоративни Консултантски Услуги, който оглавява през 2006 г. Отговаря за редица знакови транзакции на българския пазар, сред които продажбата на Бизнес Парк София, придобиването на DHL Logistics Center (представлявайки купувача Landmark), както и за значими инвестиционни анализи и оценки на имоти. 
Притежава бакалавърска степен по "Финанси" от УНСС и магистърска степен по Бизнес администрация от University of Chicago Booth School of Business.