Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Деница Илиева

директор управление на активи, Евърти България

Деница Илиева притежава над 18 годишен опит в сферата на управление на бизнес имоти. По време на професионалното си развитие тя е натрупала значителни знания и умения, като същевременно е заемала висши ръководни позиции в известни чуждестранни инвестиционни компании. Деница ръководи дейността на Евърти България, като фокусира експертизата си върху увеличаване на приходите и удовлетвореността на наемателите, оптимизиране на услугите и стабилизиране на портфолиото от активи в България.