Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Павел Тишев

директор Специализирано финансиране, Банка ДСК

Павел Тишев има над 15 години опит в работата с корпоративни клиенти и отговаря за всички сделки в областта на проектното финансиране в Банка ДСК. Работи по финансирания във всички подсегменти на недвижимите имоти. Като Директор „Специализирано финансиране“ отговаря също така и за финансирането на енергийни проекти, участия в международни синдикирани сделки и изпълнението на ESG стратегията на Банка ДСК за „Зелено финансиране“. Преди да оглави Специализирано финансиране, Павел работи с големи корпоративни клиенти и ръководи звеното за реструктуриране в Пощенска Банка.
Образованието му следва ясен път с Математическа Гимназия, Икономика и Executive MBA. През 2022 г. специализира с ESG Academy в Софийски Университет. Има допълнителни специализации по Лидерство и Бизнес Комуникация.