Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Таня Косева-Бошова

управляващ партньор, Lion’s Head and Park Lane Developments

Таня Косева- Бошова има 19 години опит на пазара на бизнес имоти в България. 
Управляващ партньор е на Park Lane Developments. Компанията изгражда Park Lane Office Center в София. Сградата се намира в близост до Paradise Center и в средата на 2021г. ще предложи 20 000 кв.м. модерни офис площи. Таня се занимава и с развитието на нови бизнес имоти в Букурещ. 
www.park-lane.eu

Била е партьор и изпълнителен директор на някои от най- големите и успешни компании свързани с недвижими имоти в страната – Colliers International, Landmark Property Bulgaria и European Trade Center. 

Таня Косева-Бошова е председател на управителния съвет на две сдружения с нестопанска цел – Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) и „Дамски форум“. 

Тя е член на Royal Institution of Chartered Surveyors. Дипломирана е от Американския Университет в Благоевград със специалности „Икономика“ и „Бизнес Администрация“