Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
9 November 2023 | Sofia, Bulgaria

Мирослав Владимиров

член на СД на ЕРА България

Преподава в Икономически Университет –Варна, главен асистент в катера "Управление и Администрация".
Доктор с по икономика и член на СД на ЕРА България.